ELSA ENÄJÄRVI-HAAVIO:   ALKUSIVU  |   KIRJALLISUUTTA  |   PALUU TIEDENAISIIN


"Aina minua kalvaa valinta tieteen ja politiikan välillä",

kirjoitti Elsa Enäjärvi-Haavio päiväkirjaansa 21.3.1950. Kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin sai hänet  osallistumaan yhdistystoimintaan. Hän ehti vaikuttaa aktiivisesti mm. Väestöliitossa, Kalevalaisten naisten Liitossa ja Suomen Akateemisten Naisten Liitossa. Tämä vei hänet mukaan politiikkaan. Vuonna 1950 hänet valittiin sekä presidentin valitsijamieheksi että Helsingin kaupunginvaltuustoon kokoomuksen edustajana suurella äänimäärällä.