ELSA ENÄJÄRVI-HAAVIO:   ALKUSIVU  |   KIRJALLISUUTTA  |   PALUU TIEDENAISIIN


OTTEITA ARTIKKELISTA NAISET JA TIETEELLINEN TYÖ  (1947 )
 

Naisten Akateemisen uran alussa väitöskirjan kirjoittaminen edellytti jossakin määrin poikkeuksellista luonnetta sekä samalla erikoista tarmoa ja ajan ennakkoluulojen voittamiseen tarpeellista rohkeutta. Olihan niihin aikoihin vielä naisylioppilaskin merkillinen ilmiö Serpin Katupeilin takana - näytelmän neiti Elma Lindgrenin tyyliin. Mutta korkeimman akateemisen uran tienraivaajat eivät kaikki todellisuudessa olleet miesmäisiä tai muuten omalaatuisia olentoja.(...)

Näyttää siltä, että Suomessakin 1920-luvulla kehittyi naispolvi, joka edeltäjiään rohkeammin ja määrätietoisemmin suhtautui myös tieteelliseen työskentelyyn. Tiede ei sille enää näyttäytynyt korkeudessaan peloittavana työalana, jolle vain poikkeukselliset naiset saattoivat antautua. Se, että nainenkin saattoi tavoitella alansa korkeimpia oppiarvoja ja harjoittaa tieteellistä tutkimustyötä, ei 1930-luvulta lähtien enää ole tuntunut oudolta, vaan vuosi vuodelta luonnollisemmalta asialta, johon myös yleinen mielipide alkaa tottua. "
(...)