Sysiharju


TIEDENAISET:  AAKKOSITTAIN  |   TIETEENALOITTAIN  |   AIKAKAUSITTAIN  |   ENSIMMÄISET  |   NÄKYMÄTTÖMÄT
VIRSTANPYLVÄÄT  |   TIETOA  |   NAISTUTKIMUS  |   ETUSIVULLE
ELISABETH BLOMQVIST
naisopettajakoulutuksen uranuurtaja
1827-1901


Elisabeth Blomqvist oli naisopettajain koulutuksen uranuurtaja. Blomqvist sai pääosin kotonaan tietopuolisen kasvatuksen ja ryhtyi opettajaksi äitinsä ja tätinsä perustamaan helsinkiläiskouluun. Koulu oli yläluokkainen ja ruotsinkielinen.

Vuosina 1856-58 hän matkusteli Ranskassa, Sveitsissä ja Saksassa perehtyen kasvatuskysymyksiin. Matkan jälkeen hän alkoi suunnitella naisten kouluttamista opettajiksi oppikouluihin. Jo 1860-luvun alkupuolella hän ohjasi yksityisesti muutamia naisia oppikoulun opettajan ammattiin.

1865 Blomqvist valittiin valtion uuden ruotsinkielisen tyttökoulun johtajaksi, jossa toimessa hän oli vuoteen 1898. Tointa varten hän suoritti saksan, ranskan ja kasvatusopin tutkinnot ko. alojen professoreille. Sisko Wilkaman mukaan Blomqvistin kotona pidettiin "opettajain konferensseja, joissa innokkaasti käsitellään erilaisia kasvatuksellisia ja kasvatusopillisia kysymyksiä. Kokeillaan uusia havainnollisia ja käytännöllisiä metoodeja, esim. maantieteen ja kielten opetuksessa, huolehditaan liikarasituksen välttämisestä -- voimistelu otetaan ohjelmaan jne."

Oleskeltuaan jälleen ulkomailla 1865 - tällä kertaa Saksassa ja Sveitsissä - Blomqvist ryhtyi valmistamaan ehdotusta uudeksi koulujärjestykseksi tyttökouluja varten. Vaikutteita hän oli saanut Keski-Euroopan lisäksi myös Pietarissa toimineesta ja tyttöjen kasvatuksen suhteen hyvin edistyksellisestä Petri-Schulesta. Tuonaikaisissa muistiinpanoissaan Blomqvist pohdiskeli Wilkaman mukaan muun muassa sitä, "miksi naisten tietomäärää niin rajoitetaan esim. luonnontieteiden alalla ja miksi hänet opetetaan yleensä vain pinnallisesti suhtautumaan opintoihin, ikään kuin hän ei kykenisi eikä olisi oikeutettu muuhun kuin passiivisesti ottamaan vastaan valmiina tarjottua." Ehdotuksen perusteella tuolloin toiminut koulukomitea suositti valtion neliluokkaisen tyttökoulun muuttamista seitsenluokkaiseksi.

1868 Blomqvist perusti johtamansa koulun yhteyteen yksityisen ruotsinkielisen "opettajatarluokan". Pedagogiikan lisäksi tulevat opettajat saattoivat siellä opiskella muun muassa kieliä, matematiikkaa, historiaa, luonnonhistoriaa, laulua ja lausuntaa.

Lähteitä:

Riitta Konttinen: "Elisabeth Blomqvist". Kansallisbiografia.

Westermarck, Helena, Elisabeth Blomqvist, hennes liv och gärning I-II. 1916 - 1917.