Wilhelmsson: yliopiston innovaatioketju kuntoon

Helsingin yliopiston rehtori painotti avajaispuheessaan innovaatiopolitiikan kehittämistä ja yhteistyötä talouselämän kanssa.

HY:n rehtori Thomas Wilhelmsson

Yliopistot ovat innovaatioketjun perusta, mutta ketjussa on aukkoja. Rehtori Thomas Wilhelmsson peräänkuulutti innovaatiotoiminnan kehittämisen jatkamista tämänpäiväisessä Helsingin yliopiston lukuvuoden avajaispuheessaan.

– Korkeatasoisen perustutkimuksen tuloksia ei ole aina kaupallistettu riittävän tehokkaasti. Helsingin yliopiston mahdollisuuksia onkin markkinoitava paremmin sekä luotava kohtaamispaikkoja niille, jotka haluavat tehdä yhteistyötä kanssamme, totesi Wilhelmsson.

Yhteiskunnallinen kilpailukyky ei synny ainoastaan innovaatioista.

– Yliopistoilla on rooli sivistysyliopistoina eikä tämän painottaminen ole nostalgista akateemisen norsunluutornin puolustamista. Ajatus sopii päinvastoin hyvin yhteen kansallisen kilpailukyvyn painottamisen kanssa globaalissa yhteiskunnassa, Wilhelmsson muistutti.

Yhdeksi menestystekijäksi globaalissa yhteiskuntien välisessä kilpailussa avajaispuheessa nousi vielä vahva sosiaalinen yhteenkuuluvuus.

– Maksuttoman koulutuksen periaate kaikilla koulutusasteilla on ollut yksi sosiaalisen koheesion ja yleisen korkean koulutustason rakennuselementti. Tästä periaatteesta tulisi pitää kiinni, painotti Wilhelmsson.

Puheessaan rehtori Wilhelmsson korosti vahvasti yliopiston autonomian merkitystä. Hyvän hallinnon kannalta on järkevää, että merkittävä osuus yliopiston hallituksen jäsenistä olisi ns. ulkopuolisia jäseniä, mutta autonomian näkökulmasta on kuitenkin erittäin tärkeää, että yliopisto itse saa valita myös hallituksensa ulkopuoliset jäsenet.

Yliopistolakiehdotuksen ja siitä annettavien lausuntojen pohjalta on Wilhelmssonin mielestä mahdollista saada aikaan laki, joka todellakin avaa uusia mahdollisuuksia kehittyä vielä paremmaksi.

– Yliopistojen uudistussuunnitelmat perustuvat lisääntyneeseen ymmärrykseen siitä, että yliopistot ovat keskeisiä tekijöitä kansakunnan kehityksen sekä tietoyhteiskunnan kilpailukyvyn kannalta.

Uudistuksen taloudelliset kehykset kuitenkin pitkälti ratkaisevat sen, kuinka hyvin uudistus lopulta onnistuu, totesi rehtori Wilhelmsson. Hän on tyytyväinen maksuvalmiuspääomituksen tasosta tehtyyn päätökseen, mutta muistutti, että toimintamenomäärärahojen reaaliarvon laskuun ei vielä ole luvassa selkeää korjausta ja että malli, jolla maksuvalmiuspääoma ja tulevaisuuden toimintamenorahoitus jaetaan yliopistojen kesken, ei vielä ole valmis.

Avajaispuheet ovat kokonaisuudessaan osoitteessa www.helsinki.fi/lehdisto/index.shtml

Avajaisia voi seurata suorana videolähetyksenä osoitteessa: http://video.helsinki.fi/flash.html

Teksti: Terttu Nurro ja Tapani Sainio
Kuva: Ari Aalto
1.9.2008
www.helsinki.fi/verkkotoimitus


Kuukauden uutiset »»
Uutisarkisto »»