Ilkka Hanski puolsi kehittämäänsä suojelualuemallia

Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa ojensi tiistaina 10. toukokuuta arvostetun Crafoord-palkinnon akatemiaprofessori Ilkka Hanskille Tukholmassa. Juuri kotiutunutta Hanskia juhlistettiin perjantaina Viikin Infokeskus Koronassa.

Ilkka Hanskin johtamassa Metapopulaatiobiologian huippuyksikössä tutkitaan erityisesti elinympäristöjen pirstoutumisen ekologisia seurauksia. Empiiristen tutkimusten ja mallien avulla voidaan arvioida esimerkiksi elinympäristön pirstoutumisen astetta, jonka jälkeen eliölajien kannat menettävät elinvoimaisuutensa.

Sukupuuttokynnyksen tunnistaminen on tärkeää suunniteltaessa suojelualueiden verkostoa. Juhlaluennollaan Hanski painotti, ettei pelkkä prosentuaalisten suojelutavoitteiden saavuttaminen riitä.

– Suurin osa maamme suojelualueista sijaitsee Lapissa. Pelkästään niiden suojelu ei kuitenkaan takaa Suomen luonnon edustavaa säilymistä.

Ratkaisuna kolmannes kolmanneksesta -malli

Tutkimustulosten mukaan lajikato alkaa, kun alle kolmannes elinympäristöstä on luonnontilassa. Ei ole kuitenkaan realistista toivoa, että kolmannes biodiversiteetiltään rikkaista Etelä-Suomen metsistä otettaisiin suojelun piiriin.

– Mahdollinen ratkaisu voisi olla kolmannes kolmanneksesta -malli. Ihmistoiminta ja monimuotoinen luonto mahtuvat samoille seuduille, kun suojellut luontosaarekkeet ovat riittävän suuria ja yhteydessä toisiinsa.

Hanskin mukaan kolmasosa Etelä-Suomen maapinta-alasta pitäisi rajata monikäyttöalueiksi, joiden metsistä taas kolmannes jätettäisiin teollisen metsätalouden ulkopuolelle.

– Mallilla saavutettaisiin kymmenen prosentin suojelutavoite. Kun summaan lisätään Lapin suojelualueet, näyttäisi Suomi mallia Nagoyassa viime vuoden lopulla sovittujen tavoitteiden toteuttamisessa.

Hanskin ryhmän tutkimustyölle on valitettavankin paljon tilausta, sillä lajikato on maapallomme suurimpia ongelmia. Lajien häviäminen jatkui tuhat kertaa luontaista häviämistä nopeammin luonnon monimuotoisuuden teemavuonna 2010.

Hanski kertoi luennollaan myös ilmastopaneelin jalanjäljissä perustettavasta YK:n biodiversiteetti- ja ekosysteemipalvelupaneelista, jolle maamme ekologeilla ja ympäristötieteilijöillä on paljon annettavaa.

Lisää aiheesta: Ilkka Hanskille neljän miljoonan kruunun tiedepalkinto »»

Palkintouutinen Ruotsin kuninkaallisen tiedeakatemian si-
vuilla »»

Ympäristövaliokunnan entisen puheenjohtajan blogikirjoitus juhlasta »»

Biodiversiteettipaneelista Luonnon kirjo -uutiskirjeessä »»

Kommentoi uutista Facebookissa »»

Teksti: Kirsikka Mattila
Kuva: Linda Tammisto
16.5.2011
http://www.helsinki.fi/verkkotoimitus


Kuukauden uutiset »»
Uutisarkisto »»