Hyvä kiertää kirjastoissa

Helsingin, Tampereen ja Namibian yliopistokirjastojen yhteistyöhankkeessa kaikki osapuolet oppivat.

Helsingin, Tampereen ja Namibian yliopistokirjastojen yhteistyöhankkeessa oppivat kaikki osapuolet.

Kirjastoväen koulutuksella on kauaskantoiset vaikutukset. Kun tiedeyhteisön jäsenet osaavat etsiä parhaimmat tiedonlähteet, kysyä oikeat kysymykset ja ajatella kriittisesti, heijastuu se läpi koko akateemisen hierarkian, vaikuttaen ajan saatossa myös yhteiskunnan tärkeimpiin päättäjiin.

Yliopisto ja sen kirjasto ovat tärkeässä asemassa myös Namibiassa, kun se pyrkii saavuttamaan kansallisen visionsa tavoitteet – niissä Namibia olisi verrattavissa kehittyneisiin maihin vuoteen 2030 mennessä.

Toukokuussa 2011 alkaneen Human Resource Development Project at the University of Namibia Library -yhteistyöhankkeen tavoitteena on lisätä Namibian yliopiston kirjaston henkilökunnan ammatillista osaamista, kuten valmiuksia strategiseen kehittämiseen, tiedonhankintataitojen opettamiseen, sekä tehokkaampaan ja osuvampaan palveluiden tarjoamiseen tutkijoille ja opiskelijoille.

Yhteistyön muotoja ovat yhteiset seminaarit ja työpajat Namibiassa sekä namibialaisten työvierailut Helsingin ja Tampereen yliopistojen kirjastoihin. Seminaarien ohjelmat suunnitellaan yhdessä siten, että ne palvelisivat Namibian yliopiston kirjaston tarpeita mahdollisimman hyvin.

– Pedagogisia taitoja ei juuri ole ja informaatiolukutaidon opetus on vielä lapsenkengissä. Myös kokoelmapolitiikan kehittämisessä ja esimerkiksi strategisessa suunnittelussa apumme on otettu innostuneesti vastaan, sanoo Namibia-hankkeen koordinaattori Elise Pirttiniemi yliopiston kirjastosta.

Hanketta ja sen taloutta johdetaan Helsingin yliopiston kirjastossa ylikirjastonhoitaja Kaisa Sinikaran johdolla.

– Kaikki kolme hankkeen osapuolta saavat tästä paljon itselleen. Helsingin yliopiston kirjasto saa tästä kokemusta kehitysyhteistyöprojektin vetämisestä ja englanninkielisen opetusmateriaalin tuottamisesta. Erilainen työkulttuuri myös avartaa omaa näkemystämme maailmasta, Pirttiniemi kertoo.

Yliopiston Tiedekulmassa voi tutustua Namibian yliopiston kirjaston toimintaan ja kehittämiseen keskiviikkona 4.4.2012 klo 10 alkaen. Päivän aikana Suomen lähetysseuran johtaja Seppo Rissanen luovuttaa Namibian yliopiston kirjastolle Namibiaa koskevan kirjakokoelman.

Helsingin yliopiston kirjasto »»

Suomen lähetysseura »»

Tiedekulma »»

Kommentoi uutista Facebookissa »»

Teksti: Helena Hiltunen
Kuva: 123rf
3.4.2012
Helsingin yliopisto, verkkotoimitus


Kuukauden uutiset »»
Uutisarkisto »»