AFinLA Syyssymposium 2015

Uutiset

Kiitos kaikille AFinLAn syyssymposiumiin osallistuneille! Symposium kokosi yhteen lähes 200 soveltavasta kielitieteestä kiinnostunutta tutkijaa ja toimijaa ja oli näyttämönä monelle mielenkiintoiselle keskustelulle, kohtaamiselle ja uusien tutkimusideoiden vaihdolle. Kiitos teille kaikille onnistuneesta symposiumista!

Kuvia konferenssista on nähtävillä täällä.

Symposium
Symposiumin teema on ”Kielenkäyttäjä muuttuvissa instituutioissa”. Teema kannustaa pohtimaan kielenkäytön mahdollisuuksia ja rajoja niin yksilön kuin yhteisöjen näkökulmasta. Millaisia normeja ja kielenkäytön ideologioita yksittäinen kielenkäyttäjä hahmottaa erilaisilla kentillä ja kuinka pakottavia ne ovat? Millaista kielenkäytön säätelyä erilaiset institutionaaliset tilat, kuten koulu, työelämä tai sosiaalinen media tuottavat? Miten ja milloin rajoja piirretään uusiksi?

Kuten aiempinakin vuosina, toivotamme tervetulleiksi kaikkia eri soveltavan kielitieteen osa-alueita käsittelevät esitelmät.

Symposiumin työmuotoja ovat sektio- ja posteriesitelmät sekä työpajat. Päivien ohjelmaan kuuluu kolme plenaariesitelmää.

Plenaristit

Theresa Lillis, Open University, Iso-Britannia: "The textual worlds of institutions: exploring the prescribed, imagined and real trajectories of written texts"

Alexandre Duchêne, Université de Fribourg, Sveitsi: "A political economy of language investment"

Liisa Tainio, Helsingin yliopisto: "Kiusoittelun kielioppi: nuorten elämää luokkahuoneissa"

Symposiumin ohjelmaan hyväksytyt esitelmät

Voit lähettää postia osoitteeseen: afinla-2015 (at) helsinki.fi