Välkommen till AFinLAs, den finska föreningen för tillämpad språkvetenskap, höstsymposium som ordnas i Helsingfors 13-14.11 2015.

Temat för symposiet är ”Språkanvändaren i institutioner i förändring”. Temat bjuder in till diskussion om språkbrukets möjligheter och begränsningar för såväl individer som grupper. Hurudana normer och språkliga ideologier upplever den enskilda språkbrukaren på olika områden och hur tvingande är de? Hur regleras språkbruket av olika institutioner, så som skola, arbetsliv eller sociala medier? Hur och när dras nya gränser?

Som under tidigare år välkomnar vi föredrag från alla typer av delområden inom tillämpad språkvetenskap.

Arbetsformerna för vårt symposium är sektionsföredrag och posters samt workshops. Under de två dagarna hålls även tre huvudanföranden.

Huvudtalare

Theresa Lillis, Open University, Storbritannien: "The textual worlds of institutions: exploring the prescribed, imagined and real trajectories of written texts"


Alexandre Duchêne, Université de Fribourg, Schweiz: "A political economy of language investment"

Liisa Tainio, Helsingfors universitet: "Kiusoittelun kielioppi: nuorten elämää luokkahuoneissa"

 

Du kan skicka e-post till oss på adressen: afinla-2015@helsinki.fi