Etapp-systemet

Etappkontroller och krav på studiepoäng från 1.1.2012

Helsingfors universitet följer upp de studerandes studieframgång. Syftet med uppföljningen är att stödja studiegången hos och utexamineringen av sådana studerande vars studier hotas bli fördröjda. Uppföljningen gäller alla examensstuderande och är bunden till varje enskild studierätt.
Enligt universitetets rektors beslut (6/2011, 17.1.2011, och 95/2013) Etapp-systemet görs smidigare. Uppföljningen består av en kontrollpunkt under kandidatstudierna och en under magisterstudierna.

Vid kontrollpunkterna synas studieframgången på basis av studieprestationerna (antal studiepoäng eller avlagd examen).

Studierätt 1.8.2005 eller senare Tidpunkt Studiepoäng
Kandidatexamen
3. studieår efter III period
120
Magisterexamen 2. studieår efter III period
80

 

Studierätt före 1.8.2005 Tidpunkt Studiepoäng
Kandidatexamen 4. studieår efter III period avlagd examen
Magisterexamen
3.studieår efter III period avlagd examen

IStuderande som inte har uppnått de studiemål som den aktuella kontrollpunkten förutsätter meddelas enligt följande:

Studerande som inte nått studiemålen kontaktas per elektronisk brev. I brevet förklaras vilka åtgärder den studerande ska vidta för att kunna anmäla sig som närvarande nästa termin.

Studerande som inlett sina studier den 1 augusti 2005 eller senare får under både kandidatstudiernas fjärde och magisterstudiernas tredje år ett e-postmeddelande där fakulteten påminner om att studietiden är begränsad enligt universitetslagen (den s.k. lagen om begränsad studietid).

21.3.2014