Forskning vid fakulteten Databaserna Kontaktuppgifter

PB 62
Viksbågen 11
FI-00014 Helsingfors universitet

mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Sök kontaktinformation

Fakultetens nya ledning kompletteras

Dekanus Marketta Sipi har valt professor Jari Valkonen och docent Hanni Muukkonen till prodekaner för agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. De nya prefekterna har också utsetts.

Jari Valkonen, professor i växtpatologi, tillträder som prodekanus med ansvar för forskning och forskarutbildning. Han är även vikarie för dekanus vid behov. Valkonen är också direktör för miljö-, livsmedels- och biovetenskapliga forskarskolan och har tidigare varit ställföreträdande prefekt för två institutioner. Dessutom är han medlem i Helsingfors universitets vetenskapliga råd och i styrgruppen för införande av ett karriärsystem (tenure track) vid universitetet.

Jari Valkonen har en gedigen bakgrund som forskare även internationellt. Han är känd bland annat för sin forskning om potatis och sötpotatis. Valkonen har också stor erfarenhet av handledning av forskarstuderande.

Docent Hanni Muukkonen har som prodekanus ansvar för studieärenden. Hon är psykologie doktor till utbildningen. Som pedagogisk universitetslektor har Muukkonen arbetat med studerande, lärare och den administrativa personalen på alla institutioner inom fakulteten och på campus. Hon har bland annat deltagit i planeringen av fakultetens omfattande kandidatexamina, ansvarat för graduklinikens verksamhet och utbildat fakultetens lärare och forskarstuderande i flera teman inom utveckling av undervisningen.

Muukkonen är väl förtrogen med de aktuella temana inom undervisning och utveckling av den på fakulteten, eftersom hon har fungerat som beredare i kommittén för studieärenden, sakkunnig i kommittén för undervisningsförmåga och sekreterare i utvecklingsgruppen för kommittén för undervisningsförmåga.

Nya prefekter för institutionerna

Universitetslektor, docent Helena Korpelainen har tillträtt som prefekt för institutionen för lantbruksvetenskaper. Universitetslektor, docent Mervi Seppänen är ställföreträdande prefekt med ansvar för undervisning och professor Aila Vanhatalo ställföreträdande prefekt med ansvar för forskning. För samhällelig växelverkan ansvarar professor Laura Alakukku, som under 2014 vikarieras av universitetslektor, docent Hanna-Riitta Kymäläinen.

Ny prefekt för institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper är professor Maija Tenkanen. Hon har beviljats forskningsledighet fram till sommaren av professorspoolen och vikarieras under denna tid av Mikael Fogelholm, professor, ställföreträdande prefekt med ansvar för samhällelig växelverkan. Professor Marko Virta ansvarar för forskningsärenden och docent Sari Timonen för undervisningsärenden.

Professor Pasi Puttonen har utsetts till prefekt för institutionen för skogsvetenskaper.

Professor Pekka Mäkinen har utsetts till prefekt för institutionen för ekonomi. Universitetslektor, docent Timo Sipiläinen är ställföreträdande prefekt med ansvar för undervisningen.

Den ställföreträdande ledningen för institutionerna för skogsvetenskaper och ekonomi kompletteras under januari.

Kontaktuppgifter till alla nya dekaner och prefekter >>

Text: Sanna Schildt
Översättning: AACGlobal