Information om fakulteten Aktuellt Kontaktuppgifter

PB 62
Viksbågen 11
FI-00014 Helsingfors universitet

mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Sök kontaktinformation

Thinkwall

  

Välkommen till agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten!

Ny webbsida:

https://www.helsinki.fi/sv/agrikultur-forstvetenskapliga-fakulteten

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten i ett nötskal

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten främjar en hållbar användning av naturtillgångarna och människans välfärd med hjälp av forskning och forskningsbaserad undervisning. Fakulteten som är den femte största vid Helsingfors universitet är belägen på Viks vetenskapscampus.

Till våra centrala utbildnings- och forskningsområden hör livsmedels-, konsument-, lantbruks-, skogs- och miljövetenskap. En nyhet är att fakulteten också deltar i ett samarbete kring forskning och undervisning i bioteknik. Vi bedriver högklassig och mångsidig forskning. Viktiga områden är bland annat funktionella livsmedel, mikrobtillgångar, miljötillståndet i Östersjön, skogarnas ämnescirkulation och lantbrukspolitiken. Till fakulteten hör också Hyytiälä forststation, forskningsstationen i Värriö samt undervisnings- och forskningsgården i Vik.

Institutioner

  • Institutioner för ekonomi
  • Institutioner för lantbruksvetenskaper
  • Institutioner för livsmedels- och miljövetenskaper
  • Institutioner för skogsvetenskaper

Fakulteten 2012

 • totalt 2 640 studerande
 • 430 fortsättningsstuderande
 • 500 medarbetare (år 2011)
 • 217 utexaminerade kandidater, 227 magistrar, 32 doktorer

Vår internationella fakultet deltar också bland annat i utbytesprogrammen Sokrates och Nordplus samt i det samnordiska universitetet NOVA (Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University). Samarbete bedrivs inte bara med europeiska universitet utan också med många amerikanska och kanadensiska universitet. En del av samarbetspartnerna finns så långt borta som i Thailand. Fakulteten har närmare 100 utländska studerande.