Information om fakulteten Aktuellt Kontaktuppgifter

PB 62
Viksbågen 11
FI-00014 Helsingfors universitet

mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Sök kontaktinformation

Vi träffas i Vik!Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten bjuder sina forna studerande på en alumnfest i Vik torsdagen den 24.3.2011 klockan 16-20.30. Välkommen!

Fakultetens institutioner har öppna dörrar från och med kl 16, då alumnerna får bekanta sig med de nya institutionerna och deras forskning samt träffa studerande. Vi samlas i A-husets hall (Ladugårdsbågen 9) klockan 17.30 för den gemensamma festen.

Hjärtligt välkommen till alumnfesten, där du träffar bekanta, får höra om den nyaste forskningen samt se hur fakulteten har förändrats sedan din färdigblivning!

Vänligen anmäl er till festen senast måndagen den 14.3.2011 med webblanketten (på finska) eller 050 317 5022.

Program:

Öppna dörrar vid institutionerna från och med kl 16

Livsmedels- och miljövetenskaper:
Livsmedelskemi, mark- och miljövetenskap: D-huset, Ladugårdsbågen 11
Livsmedelsteknologi, näringslära: EE-huset, Agnes Sjöbergsvägen 2
Mikrobiologi: Biocentrum, Viksbågen 9

Lantbruksvetenskaper: C-talo, Ladugårdsbågen 5

Skogsvetenskaper: B-talo, Ladugårdsbågen 7

Ekonomi: A-talo, Ladugårdsbågen 9

17.30-20.30. Gemensam fest för alla institutioner
A-husets hall, Ladugårdsbågen 9

Öppningstal, rektor Thomas Wilhelmsson
Festtalare: kansler, emeritus Risto Ihamuotila, fakultetens alumn
Musik, servering och annat trevligt program

Vänligen notera att programmet är på finska.

För mer information om alumnaktiviteter och alumnfesten vänligen kontakta
Suvipäivikki Mikola
projektplanerare, samhällelig interaktion
suvipaivikki.mikola@helsinki.fi, 09-191 58014

Kampuskarta